Anfahrt

aus Niedersachsen kommend:
A50-s`Hertogenbosch-A656/A58-A1-Antwerpen-A14-Gent-A18-Oostende-Bredene

aus dem Ruhrgebiet kommend:
A67-A21/A13-Antwerpen-A14-Gent-A18-Oostende-Bredene

aus dem Raum Köln/Bonn/Aachen kommend:
A4 Richtung Aachen-E40 Richtung Lüttich-Oostende-Bredene

aus dem Rhein/Main-Gebiet kommend:
Luxemburg-A4-Brüssel-A10-Gent-A18-Oostende-Bredene